Meet Our Pioneers

Apoorva Kulkarni
Mentor
Nyjil James
Curator
Kiran Semwal
Co-Curator

Meet Our Team

Achala Dabral
Farzeen Khan
Mihir Yadav
Preet Kaur
Sayali Pawar
Sruti Karunakaran
Vidushi Pant
Anik Mukherjee
Gobinda Singh
Nivedita Banothu
Priyal Khanna
Shivam Bansal
Taher Unwala
Vishal Malkani
Ekta Patel
Lakshita Bhawnani
Piyush Kaushik
Priyanka Kumar
Shubhi Vashistha
Udit Kaushal
Vishwas U Mahadimane

Meet Our Web & Media Committee

Meghna Taneja
Omkar Patil
Pulkit Khandelwal
Jayesh Nehata
Joel Varghese
Vishal Malkani